Vidareutveckla konceptet

Camilla hittade ett sätt att låta klienterna ta coachingen med sig hem.