https://youtu.be/OHKwfS6BoqQ

Ständigt nya idéer

Peter och Peter är riktiga snilleblixtar. Deras största idé är dock att kunna leva på sitt uppfinnande.