Inkubatorprocessen

Incheckning

Drivkraft

Mål

Process

Kund

Utveckla Affärsidén

Nulägesanalys

Handlingsplan

Delmål

Behovsanalys

Leverans: Kundpresentation

Leverans

Utveckling av strategi

Marknadsundersökning

Kunder – piloter

Affärsmodell

Säljupplägg

Affärsplan

Leverans: Affär

Kapitalisering

Vision 1-3 år framåt

Handlingsplan

Konkurrensanalys

Marknadsplan

Positionering

Finansiering

Leverans: Investerarmöte

Utcheckning

Utvärdering

Vägen framåt

Vidare samarbete

Klubb Potential