Partnerföretag

Potential.vbg erbjuder företag att bli partners. Som företag får man ett breddat nätverk och nya potentiella kunder.

Vårt erbjudande

Potential.vbg ger följande till Partnerbolaget

Potential.vbg förmedlar kontakt mellan entreprenörer och partnerföretag.

Partnerföretaget får möjlighet att synas i Potential.vbg:s olika kanaler.

Partnerföretagen får möjlighet att arbeta tillsammans med Potential.vbg:s andra partnerföretag och andra nätverk.

Deltagande vid Potential.vbgs seminarier, lab och work-shops med mera.

 

Partnerbolagens ansvar

Partnerbolagen ger Potential.vbg:s entreprenörer 

Sakkunnig och kvalificerad rådgivning till deltagare i Potential.vbgs inkubatorprocess

Partnerbolag får möjlighet att ansvara för att hålla i seminarier, work-shops, labbar och andra träffar.

Vill ni bli partnerföretag? Kontakta linda@potentialvbg.se

Vår IT/interiör-partner:

Vår ledarskapsutbildningspartner:

Vår bankpartner:

Vår konceptdesignpartner:

Vår bokföringspartner:

Vår partner inom varumärkesskydd:

Vår partner inom affärsjuridik:

Vår partner på säljutbildningssidan:

Vår partner inom branding & kommunikationsstrategi:

Sponsor för kontorsplatser:

Vi söker även partners inom följande branscher:

1. Patentbyrå
2. Revision
3. Hälsa
4. Konferens
5. Styrelseutbildning
6. Rekrytering
7. HR-avdelning
8. Tryckeri