Redesign – Inkubatorprocessen

Från idé till verklighet med Inkubatorprocessen!

Lorem ipsum

En skräddarsydd plan

Potential.vbg letar efter entreprenörer och bra affärsidéer. Vi utvärderar alla förslag som kommer till oss, och vi går själva ut och aktivt söker kandidater. I en grundlig urvalsprocess tittar vi på bärkraften i affärsmodellen, hur nytänkande idén är, möjligheten att växa verksamheten nationellt och internationellt, men framför allt på personerna bakom satsningen.

Kvalificera sig

Då man kvalificerat sig till inkubatorprogrammet får man ett erbjudande. Alla företag är unika och har olika behov, så istället för en flerstegsprocess ser vi starten på varje engagemang som ett vitt papper. Detta fyller vi med professionell hjälp och rådgivning. Vi har heltidsanställd senior personal som jobbar med företagen, och därutöver tar vi in expertkompetens inom områden såsom:

  • Patent
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Företagsjuridik/avtal
  • Rekrytering
  • Finansiering
  • Ekonomi
  • Omvärldsanalys

 

Fler kontakter och nätverk

I inkubatorprogrammet får alla företag del av mentorprogrammet, nätverksträffar och utbildningsaktiviteter, med fokus på kontakter. Vi delar med oss av vårt nätverk och kanske är det här man träffar sin första kund, återförsäljare eller styrelseordförande.

 

Rikskapital

Dessutom erbjuder Potential.vbg riskkapital. Vi har möjlighet att gå in i ett tidigt skede när andra alternativ inte står till buds.

Sammanfattningsvis ger vi dig som entreprenör förutsättningarna att våga ta steget och kliva ut i entreprenörsvärlden. Vi håller dig i handen, muntrar upp dig när det är tungt, gläds med dina framgångar, och gör det möjligt att förverkliga dina drömmar.

Processen