Sekretesspolicy

 

Nedanstående sekretesspolicy gäller för Stiftelsen Potential.vbg och dess dotterbolag Potential.vbg AB, gemensamt kallat ”Potential.vbg” nedan. Potential.vbg bedriver inkubatorverksamhet som syftar till att berika Varbergs näringsliv. I detta arbete tittar Potential.vbg på en mängd idéer och affärsplaner. Under dessa omständigheter saknar Potential.vbg möjlighet att ingå sekretessförbindelser med varje individuell person eller företag. Dock bygger hela verksamheten på att alla parter känner fullt förtroende för Potential.vbg, och trygghet i att dela med sig av behövlig information. Därför är en respektfull hantering av information i allmänhet, och konfidentiell information i synnerhet, av största vikt.

 

Under dessa omständigheter har Potential.vbg tagit fram en sekretesspolicy som samtliga personer involverade i Potential.vbg’s verksamhet, d.v.s. styrelse och operativ ledning, har förbundit sig till:

 

Potential.vbg garanterar:

  1. Att konfidentiell och känslig information hanteras med minst lika stor omtanke och försiktighet som vi hanterar vår egen konfidentiella information.
  2. Att ingen konfidentiell eller känslig information vidareförmedlas till tredje part, d.v.s. utanför Potential.vbg’s styrelse och operativa ledning, utan informationsägarens godkännande, och endast till dem med ett behov att veta; (Undantaget vid lagstadgad skyldighet att anmäla till myndighet.).)
  3. Att ingen konfidentiell eller känslig information används för annat syfte än att förstå och utvärdera entreprenören/idén/företaget eller att bistå densamma.
  4. Att all känslig information som har tillhandahållits Potential.vbg kommer att förstöras och raderas på informationsägarens begäran.
  5. Att all information handskas på ett tekniskt säkert sätt.

 

För tydlighetens skull ombeds informationslämnaren att märka all konfidentiell information med ”konfidentiellt” och att skriftligen göra Potential.vbg uppmärksam på att muntlig information som delgivits är av konfidentiell natur.